Jeugd

De kinderen en jongeren die Jan Arends begeleidt en behandelt, zijn meestal tussen de 6 en 18 jaar oud met een uitloop naar 23 jaar. Het gaat hier om jeugdigen met én zonder verstandelijke beperking, jeugdigen die mogelijk met politie en justitie in aanraking zijn geweest, die de vaardigheden missen om de dingen te doen die bij hun leeftijd passen en over wie de ouders de controle kwijt zijn. Problemen die we ook veel tegenkomen zijn verslaving, schooluitval, overlast en multiproblematiek binnen het gezin.

We werken met de jeugdige aan taken op verschillende leefgebieden, die belangrijk zijn voor zijn ontwikkeling en die aansluiten bij zijn of haar leeftijd. De ouders van de jeugdige worden nadrukkelijk en direct betrokken bij onze aanpak. De zelf- en samenredzaamheid pakken we o.a. aan met behulp van onze oplossingsgerichte methodiek. Dit doen we op een manier die aansluit bij de belevingswereld van jongeren. Zo hebben we recent My level up (www.mylevelup.nl) ontwikkeld en geïmplementeerd; een app voor kinderen en jongeren om via “gamification” te werken aan hun eigen zelfredzaamheid.

School / vrijetijd en of werk vormen een belangrijke doelstelling in onze aanpak, omdat wij zeker weten dat de jeugdige daarmee de kans heeft om zich te ontwikkelen en zijn eigen plek te vinden in de maatschappij.

Onze diensten

Onze regio's

 
90% van onze cliënten beoordeelt onze begeleiding als goed tot zeer goed