Klachten & Vertrouwenspersoon

Wij vinden het belangrijk dat de cliënt tevreden is over ons. Toch gaat er soms iets niet goed. de cliënt is het bijvoorbeeld niet eens met het begeleidingsplan. Of de cliënt vindt dat we onvoldoende naar hem of haar geluisterd hebben. Als zoiets gebeurt, dan horen we dat graag. Klik hier voor het huidige klachtenreglement.

Wat te doen:

  1. Bespreek het met de persoonlijk begeleider of Jan Arends Coach. Die zoekt met de cliënt naar een oplossing voor het probleem.
  2. Neem contact op met onze klachtenfunctionaris via 088 – 270 12 00 of per e-mail: klacht@janarends.nl. Hij helpt de cliënt verder en probeert klachten snel tot acceptabele oplossingen te brengen. De praktijk wijst uit dat een goed gesprek tussen de cliënt en de zorgverlener of bemiddeling het beste werkt.
  3. Lukt dit niet, leg de klacht dan voor aan onze externe klachtencommissie. Het adres is: Jan Arends, t.a.v. de klachtencommissie, Postbus 2051, 6802 CB Arnhem.
  4. Als dit ook niet lukt, dan kan de klacht in 2e instantie voorgelegd worden aan een onafhankelijke geschillencommissie waar Jan Arends lid van is.
  5. Vertrouwenspersoon voor cliënten van Jan Arends is mevrouw Poelmann. Als de cliënt met haar contact wil, bel dan naar 088 - 270 12 00 of mail naar info@janarends.nl.
90% van onze cliënten beoordeelt onze begeleiding als goed tot zeer goed