Beschermd wonen

Jan Arends heeft 100 plekken verdeeld over 7 huizen voor beschermd wonen: in Groningen, Assen en Tilburg staan elk 2 huizen per stad en in Muntendam staat 1 huis voor beschermd wonen plus 9 appartementen voor meer zelfstandig wonen. Als een cliënt in aanmerking wil komen voor een plek in een van onze huizen, dan heeft de cliënt een verwijzing van bijvoorbeeld de gemeente, een behandelaar of de reclassering nodig.

Begeleidingsplan

Om in een Jan Arendshuis te kunnen wonen is het belangrijk dat de cliënt een hulpvraag heeft, dat hij of zij zichzelf doelen stelt en gemotiveerd is om hier aan te werken. Ook vinden we het belangrijk dat de cliënt een vorm van dagbesteding heeft of vindt. Daarnaast moet de cliënt bereid zijn om zich aan onze huisregels te houden en de afspraken na te komen die we specifiek met de cliënt maken. Deze komen allemaal in het begeleidingsplan te staan. Als het plan duidelijk is en de cliënt is het er mee eens, dan kan hij of zij in het Jan Arendshuis terecht.

Woonbegeleiding

Er is 24 uur begeleiding in de huizen. Het doel van de woonbegeleiding is dat de cliënt zelfstandiger wordt, met meer zelfvertrouwen durft te bewegen en dat hij of zij meedoet in de samenleving. Hier werkt de cliënt samen met de begeleider naartoe in een traject dat op de cliënt is afgestemd. De begeleiding sluit aan op de mogelijkheden van de cliënt om de eigen vaardigheden, talenten en kwaliteiten te kunnen gebruiken en vergroten.

Eigen kamer

Als bewoner van een Jan Arendshuis heeft de cliënt altijd een eigen kamer. Daarnaast maakt de cliënt samen met andere bewoners gebruik van een gemeenschappelijke woonkamer, keuken, badkamer en tuin of balkon. Alle bewoners willen hun leven graag anders vormgeven en krijgen hierbij ondersteuning vanuit Jan Arends.

Hoe lang kan je bij Jan Arends wonen?

Het wonen in een Jan Arendshuis is in principe tijdelijk. Dit leggen we vast in het begeleidingsplan. Redenen om het traject te beëindigen, zijn het behalen van persoonlijke doelen gericht op zelfstandigheid, behoefte aan een andere woonvorm of zelfstandige huisvesting. In sommige gevallen beëindigen wij vanuit Jan Arends het traject. Dit gebeurt als iemand zich niet kan / wil houden aan de gestelde voorwaarden, afspraken en huisregels of als iemand grensoverschrijdend gedrag vertoont.

Bekijk hier het overzicht van alle vestigingen en hieronder voor specifieke Jan Arends huizen.

90% van onze cliënten beoordeelt onze begeleiding als goed tot zeer goed