Werken

Niet langer op de bank blijven hangen, maar actief aan de slag gaan. Op zoek naar werk of een andere passende dagbesteding. Dit willen we graag samen met jou doen!

Met je begeleider maak je kennis met diverse mogelijkheden van dagbesteding. In onze visie is de meest zinvolle vorm van dagbesteding werk of school. Vanuit Jan Arends geven we in de begeleiding daarom altijd prioriteit aan deze vorm van dagbesteding. Wij gebruiken daarbij ons uitgebreide netwerk binnen en buiten de eigen organisatie.

Werk

De teams van Jan Arends hebben heel veel ervaring op het gebied van re-integratie, lifecoaching en jobcoaching. Tijdens de intake brengen we jouw situatie in kaart. Met behulp van wat testen zien we wat je competenties, interesses en mogelijkheden zijn. En we krijgen een beeld van wat jou belemmert bij het vinden van werk. We leggen de doelen en activiteiten voor een bepaalde periode vast. Dit bespreken we wekelijks. En iedere drie maanden hebben we een evaluatiegesprek.

Samen zullen we jouw talenten en ervaringen inzetten op de arbeidsmarkt, zodat jij de baan vindt die bij je past. Daar gaan we voor!

(Arbeidsmatige) dagbesteding

Arbeidsmatige dagbesteding vindt vooral plaats in je eigen wijk, bij reguliere organisaties en bedrijven. Doel van de dagbesteding is in werk, bij voorkeur betaald werk. Dit doe je met begeleiding van ons en op het niveau dat jij aankunt. Eerst zoeken we samen uit wat de mogelijkheden zijn, wat het beste past. Op basis daarvan zoeken we naar een passende werkplek. Met deze aanpak ontdek je waar je kansen liggen, wat je sterke kanten zijn, welke kwaliteiten en competenties je hebt en hoe je deze voor jezelf en je omgeving het beste in kunt zetten.

undefined

Jobcoaching

Heb je een psychische, psychiatrische of fysieke beperking of heb je een Wajonguitkering? Wij denken dat je ook dan een een zeer waardevolle bijdrage kunt leveren en helpen je graag daarbij. Samen zoeken we naar een passende werkplek. Samen maken we afspraken met je werkgever. Over wat je allemaal kunt en waar je begeleiding bij nodig hebt. En ook dat regelen we. Met de werkgever, met het UWV. Om samen de juiste plek te vinden én om er zo goed mogelijk aan de slag te kunnen en te blijven.