De cliëntenraad zoekt leden

Jan Arends is op zoek naar cliënten, familieleden van cliënten en andere betrokkenen die willen meedenken en praten over de dienstverlening van Jan Arends, wat we doen, hoe we het doen. Lees de folder en geef je op!