Kosten

Aan onze begeleiding of het wonen in een Jan Arendshuis zijn kosten verbonden. Hier vind je meer informatie over deze kosten.

Eigen bijdrage

De wettelijke regeling
De regering heeft besloten dat iedereen een eigen bijdrage moet betalen voor zorg die wordt betaald. Dit was eerst voor AWBZ zorg, nu voor de zorg die door de gemeente wordt bekostigd.

Eigen bijdrage zorg en begeleiding van Jan Arends

Iedereen die begeleiding krijgt van Jan Arends moet een eigen bijdrage betalen. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het aantal uren begeleiding dat je krijgt en van het inkomen van jou en/of je partner, het gezinsinkomen.

Eigen bijdrage bewoners Jan Arendshuizen

In een Jan Arendshuis betaal je altijd zelf de huur voor een kamer en de kosten voor eten en drinken. Je verblijft niet in een instelling. Dat betekent dat iedereen die in een Jan Arendshuis woont, een eigen bijdrage betaalt. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van je inkomen.

De factuur eigen bijdrage

Meestal ontvang je de beschikking van het CAK over de hoogte van je bijdrage binnen 2 maanden nadat de begeleiding is gestart of je bij ons bent komen wonen.

Berekening van de eigen bijdrage

Op www.cak.nl vind je een rekenprogramma waarmee je kunt berekenen wat de eigen bijdrage is voor de begeleiding van Jan Arends of de eigen bijdrage voor het wonen in een Jan Arendshuis. Daar kun je ook vinden hoe je zelf kunt berekenen hoeveel je moet betalen. Je kunt natuurlijk ook altijd je begeleider vragen je hierbij te helpen. Meteen je eigen bijdrage berekenen? Ga naar: www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-2-5-4-rekenprogramma-zorg-thuis