Organisatie

Jan Arends is een organisatie die begeleiding, training en opvang biedt, aan jongeren en volwassenen. Het gaat meestal om mensen met een psychische, psychiatrische, verstandelijke en/of sociale beperking of een detentieverleden. En we sluiten “moeilijke mensen” niet uit. Samen met een persoonlijke coach bepaal je je doel. Daarna focussen we samen op je ontwikkelingsmogelijkheden en eigen kracht. We helpen je om zelf sterker te staan in je dagelijkse leven.

Calder Holding

Jan Arends is onderdeel van Calder Holding, een landelijke organisatie die gericht is op zorg, onderwijs, participatie en werk. Met 1000 medewerkers biedt Calder Holding een breed scala van diensten op het gebied van geestelijke gezondheidszorg, onderdak en begeleiding, loopbaanontwikkeling, inburgering en schuldhulpverlening. Calder Holding is steeds meer een organisatie van betekenis op het gebied van sociale zekerheid en zorg, met name door de ontwikkeling van vernieuwende, vraaggerichte dienstverlening en een resultaatgerichte uitvoering.