Voorzitter cliëntenraad

Jan Arends (JA) is een landelijke organisatie voor beschermd wonen, ambulante begeleiding en behandeling en gedragsinterventies. Onze medewerkers begeleiden en coachen jeugdigen en volwassenen met een psychische of verstandelijke beperking en/of detentieverleden in combinatie met een sociale beperking bij het dagelijks leven. Doel is ze toe te rusten op een zelfredzaam bestaan en maatschappelijke participatie.
Bij Jan Arends werken ca. 125 medewerkers die zorgen voor begeleiding en training van ca. 1500 cliënten. Het hoofdkantoor van Jan Arends is gevestigd in Arnhem.

Cliëntparticipatie vinden wij van belang voor het goed functioneren van de organisatie. Daarom zijn wij voor het opnieuw activeren van de cliëntenraad van Jan Arends op zoek naar een:

Voorzitter van de cliëntenraad

De cliëntenraad overlegt regelmatig met de directie en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit. De raad vergadert jaarlijks ca 6 keer.
Van de voorzitter wordt interesse in en affiniteit met de zorgsector gevraagd, met name op het gebied van ambulante zorg en beschermd wonen.
Daarnaast stelt hij of zij zich kritisch op, denkt analytisch mee over het reilen en zeilen en heeft affiniteit met medezeggenschap en belangenbehartiging. Ervaringsdeskundigheid vinden we een pre. De verwachte tijdsinvestering is 1a 1,5 dag per maand.

Wij bieden

  • Een onkostenvergoeding gebaseerd op de maximale vrijwilligersvergoeding is van toepassing.
  • Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) wordt gevraagd, de kosten hiervoor zijn voor rekening van Jan Arends

Interesse?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Linda Poelmann via 088-2701200 of linda.poelmann@janarends.nl.

Hou ctrl ingedrukt voor het selecteren van meerdere bestanden
90% van onze cliënten beoordeelt onze begeleiding als goed tot zeer goed