Krachtige werkrelatie

Gelijkwaardigheid is het uitgangspunt van onze samenwerking. Onze basishouding is gebaseerd op optimisme, openheid, vertrouwen, respect en eerlijkheid.

Ontwikkelen

Onze cliënten stellen hun eigen doelen en wij ondersteunen hen bij het behalen hiervan. We werken ontwikkel- en herstelgericht en leggen de focus op vooruitgang.

Groeien

Ons doel is dat onze cliënten verbetering ervaren in hun leven. We richten ons, samen met de cliënt, op het vergroten van kansen, hervinden van hoop, het vergroten van de zelfredzaamheid. Zodat onze cliënten een leven kunnen leven dat voor hen zinvol is.

Verbinden

Verbinding maken en behouden met onze cliënten, onze netwerkpartners én onze financiers. Dat doen we door ons oprecht te verdiepen in het perspectief en de vraag van de ander zonder onze eigenheid te verliezen.

90% van onze cliënten beoordeelt onze begeleiding als goed tot zeer goed