Update: We zijn ook actief op Goeree-Overflakkee! Bekijk hier wat doen

Jeugd

Bij Jan Arends Jeugd bieden we begeleiding en behandeling (Generalistische Basis GGZ) aan jeugdigen (tussen 0 en 18 jaar, met een uitloop tot 23 jaar) en hun opvoeders. Het gaat hierbij om jeugdigen en/of hun opvoeders met uiteenlopende hulpvragen. Denk hierbij aan een kind met psychiatrische problemen, een jongere waarbij sprake is van schooluitval, gezinnen met meervoudige en complexe problemen, opvoeders die kampen met opvoedvragen, verslavingsproblematiek, financiële problemen, etc.

Binnen onze werkwijze stimuleren we een leeftijdsadequate ontwikkeling bij het kind en versterken we de ouders/verzorgers in hun rol als opvoeder. We werken met het gezin aan taken op verschillende leefgebieden, die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de jeugdige en die passend zijn bij de ontwikkelingsleeftijd. De opvoeders van de jeugdige worden nadrukkelijk en direct betrokken bij onze aanpak. Ook belangrijke personen uit het netwerk kunnen, in afstemming met het gezin, bij het traject betrokken worden.

School, vrijetijdsbesteding  en/of werk vormen een belangrijk onderdeel in onze aanpak, omdat wij zeker weten dat de jeugdige daarmee de kans heeft om zich te ontwikkelen en een eigen plek te vinden in de maatschappij.

Onze diensten

Onze regio's

Goeree-Overflakkee

90% van onze cliënten beoordeelt onze begeleiding als goed tot zeer goed