Onze medewerkers

Onze medewerkers vormen een heel divers palet aan mensen. Zij voelen zich allemaal verbonden met de organisatie, met waar we voor staan en waar we aan werken. In totaal werken we bij Jan Arends samen met zo’n 150 mensen. Het grootste deel van deze mensen, zo’n 125, werkt in de uitvoering: de Jan Arendscoaches, stevige, doel- en resultaatgerichte generalisten. Alle medewerkers die met jeugd werken zijn SKJ geregistreerd.

Jan Arends is in 2016 overgegaan naar zelforganiserende kernteams, de zogeheten ZOK’s. Hiermee hebben we meer verantwoordelijkheid neergelegd bij de teams zelf, waarbij de kaders onder andere m.b.t. resultaat en kwaliteit (cliënten én personeel) helder zijn gecommuniceerd en gezamenlijk overeengekomen. Dit is duidelijk zeer positief ervaren door de medewerkers.

Aandacht voor de medewerker, kwaliteit van de medewerker, van het begeleidingstraject en het resultaat vinden we bij Jan Arends erg belangrijk. Aan iedere ZOK is daarom een teamcoach toegevoegd, een psycholoog of orthopedagoog die elke medewerker inhoudelijk en op casuïstiek ondersteunt. Minimaal een keer per maand is er een gesprek tussen teamcoach en medewerker. Daarnaast krijgt het ZOK iedere maand intervisie van een begeleidingsdeskundige. Vanzelfsprekend is de teamcoach ook altijd op afroep beschikbaar, kijkt hij mee met werkplannen en bespreekt hij nieuwe aanmeldingen met de medewerker. Maar er is meer.

Jan Arends beschikt voor de deskundigheidsbevordering over een team 4K dat bestaat uit begeleidingsdeskundigen, psychologen en orthopedagogen. Het team houdt zich vooral bezig met de 4 ‘K’s, Kennis, Kwaliteit, Kunde en Kunst van de medewerkers.

90% van onze cliënten beoordeelt onze begeleiding als goed tot zeer goed