Jan Arends verzorgt ambulante begeleiding in Zwolle en werkt daarbij samen met Buurtdiensten

In Zwolle verzorgen de coaches van Jan Arends ambulante begeleiding van volwassenen. Zij ondersteunen mensen bij problemen waar zij in het dagelijkse leven tegenaan lopen. Die problemen kunnen heel uiteenlopend van aard zijn en hebben te maken met één of meerdere leefgebieden (wonen, gezondheid, dagbesteding, financiën, omgang en gedrag). De vragen, mogelijkheden en eigen kracht van de cliënt staan centraal bij het oplossen of hanteerbaar maken van de problematiek. Samen met de verwijzer en de coach bepaal de cliënt zijn of haar doelen. We nemen niet over, maar we helpen de cliënt graag verder zodat deze zelf, met eventuele ondersteuning uit de omgeving, zonder begeleiding van Jan Arends verder kan. Wij gaan direct met de cliënt op zoek naar mogelijkheden in de eigen omgeving, maken gebruik van de activiteiten in de stad en werken samen met de gemeente en andere organisaties.

Wanneer een cliënt van Jan Arends in Zwolle problemen ervaart bij het voeren van het huishouden, dan schakelt Jan Arends daar Buurtdiensten bij in met wie wij hiervoor samenwerken. Buurtdiensten levert alle vormen van huishoudelijke hulp. Samen met de cliënt onderzoekt de medewerker van Buurtdiensten wat iemand nodig heeft, wat iemand zelf (nog) kan en waar iemand uit zijn of haar netwerk bij kan helpen. In deze samenwerking tussen Jan Arends en Buurtdiensten heeft de cliënt alleen te maken met een vaste Jan Arendscoach en een vaste medewerker van Buurtdiensten. Zij zorgen er samen voor dat de cliënt zo zelfstandig mogelijk kan blijven wonen en dat het goed met hem of haar gaat. Jan Arends en Buurtdiensten zoeken zo samen met de cliënt naar de beste manier om de cliënt te ondersteunen.

Voor meer informatie, bel of mail gerust!

Tel: 088 270 1200

Mail: info@janarends.nl

90% van onze cliënten beoordeelt onze begeleiding als goed tot zeer goed