H10 (Haaglanden)

Deze regio bestaat uit:

Den Haag, Delft, Midden-Delfland, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer

In deze regio bieden we aan:

  • Gezinsbegeleiding (45C04)
  • Individuele begeleiding licht (45C02)
  • Individuele begeleiding middel (45C05)
  • Individuele begeleiding: opvang dakloze jongeren (44C05)
  • JH1-A Ambulante specialistische jeugdhulp (45A70)
Contactpersoon algemeen: bedrijfsbureau  088 - 270 12 00
Contactpersoon regionaal: Chrissy Wijfjes 06 - 51 63 20 96
Aanmeldingen: aanmelding@janarends.nl of via button website
Wachtlijst:  10-12 weken
90% van onze cliënten beoordeelt onze begeleiding als goed tot zeer goed