Over ons

Jan Arends biedt begeleiding, training en opvang aan jongeren en volwassenen. Dit zijn meestal mensen met een psychische, psychiatrische, verstandelijke en/of sociale beperking, een detentieverleden, een (ex)verslaving of een combinatie van factoren. Jan Arends sluit “moeilijke mensen” niet uit. Dus of iemand nu een psychiatrische en/of sociale beperking heeft of in de gevangenis heeft gezeten, verslaafd is geweest of dakloos is, voor ons is hij of zij een mens als ieder ander. De cliënt kan gewoon meedoen in de maatschappij, op zijn of haar eigen manier. Daar gaan we voor bij Jan Arends. Dat is waar we samen met de cliënt mee aan de slag gaan.

We zijn er voor de cliënt. Het maakt niet uit wat er aan de hand is: straatangst, problemen in de woonsituatie, het sociale netwerk, schulden of wat anders. Samen met de cliënt bepalen we het doel, dat we zo snel mogelijk gaan realiseren. Bij Jan Arends doen we er alles aan om de cliënt te helpen de toekomst vol vertrouwen en zekerheid in te gaan om weer zo snel mogelijk zelfstandig aan het sociale leven deel te nemen. Ja, de cliënt moet het uiteindelijk zelf doen, maar met Jan Arends staat de cliënt er niet alleen voor!

De organisatie Jan Arends is vernoemd naar de bekende schrijver. De thematiek in zijn boeken en poëzie heeft veel raakvlakken met de dagelijkse praktijk van onze organisatie. Hij was onconventioneel, ‘moeilijk’ en werd regelmatig opgenomen vanwege alcoholverslaving en zijn onrustige geest.

Jan Arends is een groeiende, landelijk werkende zorgorganisatie en wordt met name gefinancierd vanuit de WMO, Jeugdwet, Forensische Zorg en Raad voor de Kinderbescherming. Jan Arends heeft ca. 150 medewerkers in dienst. De organisatie van Jan Arends kenmerkt zich door een platte organisatiestructuur.

Onderdeel Calder Holding

Jan Arends maakt deel uit van Calder Holding B.V. Met 900 medewerkers is de organisatie actief waarbij de focus in de bedrijven ligt op het realiseren van meetbare resultaten in de drie domeinen:

  • Zorg: landelijke GGZ behandelaar voor jeugd en volwassenen, ambulante begeleiding WMO, uitvoering leerstraffen en begeleid wonen voor kwetsbare groepen.
  • Onderwijs: OCW geaccrediteerd Beroepsonderwijs in zorg, welzijn, techniek op mbo en hbo niveau, taalonderwijs voor anderstaligen, afstandsleren door middel van e-learning en webinars.
  • Werk: begeleiding en bemiddeling vanuit werkloosheid naar werk, talent assessments, diagnose, loopbaanbegeleiding.

Al jaren is Calder Holding een sterk en gezond bedrijf dat zich met de ontwikkeling van vernieuwende vraaggerichte producten, resultaatgerichte uitvoering en strakke procesbeheersing de afgelopen jaren heeft ontwikkeld tot een belangrijke speler op de markt van sociale zekerheid, onderwijs en zorg.

90% van onze cliënten beoordeelt onze begeleiding als goed tot zeer goed