Begeleiding bij autisme en/of AD(H)D

Heb jij autisme en/of AD(H)D dan stelt het leven vaak hoge eisen aan je. Het is soms moeilijk om de wereld om je heen te begrijpen. Daar kun je angstig van worden of je bent somber en je raakt in de war of je kan juist heel erg boos worden. Het kan dan heel fijn zijn om ondersteuning te krijgen van iemand die je helpt overzicht en structuur te houden. Onze begeleiders zijn opgeleid in het omgaan met mensen met autisme en/of AD(H)D en hebben veel ervaring met het begeleiden van mensen zoals jij. Wij werken met jou en de mensen om je heen aan de problemen waar jij in je leven tegenaan loopt. We leren jou vaardigheden om hier anders mee om te gaan en gebruik te maken van je sterke kanten en talenten.

Wil je weten wat je bijvoorbeeld van onze begeleiding kunt verwachten?

Begeleiding van ouders, partners, kinderen van jongeren en volwassenen met autisme en/of AD(H)D én eventuele andere psychiatrische of gedragsproblemen. Doordat wij zowel reguliere als specialistische begeleiding bieden zijn wij in staat maatwerk te leveren en cliënten efficiënt en doelmatig te begeleiden. Wij werken ontwikkelingsgericht, met een sterke focus op de eigen krachten en kwaliteiten van cliënten en hun persoonlijke omgeving. Dit met als doel cliënten weer eigen regie te laten ervaren.

 

Bureau Beckers/Op Koers Begeleiding gaan verder onder de naam Jan Arends.

 

 

Wie kan bij ons terecht?

Waarom Jan Arends?

Snelle start van de begeleiding
Resultaatgericht
90% van de cliënten beveelt ons aan
Wij willen de allerbeste hulp bieden

Wij bieden reguliere en gespecialiseerde begeleiding aan voor:

 • Jongeren vanaf 12 tot 21 jaar
 • Volwassenen vanaf 21 jaar.

Wanneer kun je bij ons terecht?

 • Als je al een diagnose autisme en/ of AD(H)D hebt met daarnaast andere psychiatrische of
  gedragsproblemen.
 • Ook als die diagnose niet gesteld is, maar je wel met autisme en/ of AD(H)D gerelateerde problemen te kampen hebt.
 • Als je vastloopt in je ontwikkeling en je problemen hebt op school, werk, thuis of in je sociale omgeving
 • En natuurlijk ook als eerdere begeleiding of behandeling je niet heeft geholpen.

Wat is onze aanpak? 

De begeleider gaat samen met jou bekijken wat er precies aan de hand is. De begeleider wil graag weten waarom je problemen ervaart en welke dit zijn. We maken hier een analyse van die de basis vormt voor het zorgplan dat je ook weer samen met je begeleider maakt. In het zorgplan staan de doelen waar jullie aan gaan werken. Het doel van jouw begeleider is in elk geval het versterken van jouw ontwikkeling, zodat jij je weer beter voelt op school, op het werk, thuis en in je sociale omgeving.

Wij werken onder andere met:

 • ACT (Acceptance Commitment Therapie),
 • BrainBlocks,
 • GTD (Getting Things Done),
 • Mindfulness,
 • Socratische gespreksvoering

In welke regio's zijn wij actief? 

Voor begeleiding bij autisme en/of AD(H)D zijn wij actief in de regio Arnhem - Nijmegen. 

Locatie Nijmegen
Graafseweg 274 (unit 3.05  3.16)
6532 ZV Nijmegen

Locatie Arnhem
Velperweg 27
6824 BC Arnhem

Aanmelden

Wil je meer weten over onze werkwijze of wil je je aanmelden? Stuur dan een mail naar bedrijfsbureau@janarends.nl of bel naar 088 270 12 00. 

''De állerbeste hulp bieden,
dat is wat ons drijft en verbindt''

90% van onze cliënten beoordeelt onze begeleiding als goed tot zeer goed