Ambulante Begeleiding

Ambulante begeleiding betekent dat het kind of de jongere ondersteuning krijgt van een Jan Arendscoach in zijn of haar dagelijkse leven. Een jeugdige kan begeleiding krijgen bij Jan Arends op indicatie van een verwijzer (school, gemeente, reclassering, etc.).

De Jan Arendscoach helpt het kind / de jongere nieuwe vaardigheden aan te leren en bestaande vaardigheden te versterken om er voor te zorgen dat de jeugdige stevig genoeg in zijn of haar schoenen staat om de eigen toekomst vorm te geven. Samen met de Jan Arendscoach maakt de jeugdige daarvoor een plan van aanpak. Op basis van de problemen die het kind / de jongere ervaart, bepalen jeugdige en coach de leerdoelen waar aan gewerkt gaat worden. De mensen om het kind of de jongere heen spelen daarbij een belangrijke rol. Jan Arends maakt in de begeleiding gebruik van gamification. Hiertoe hebben wij speciaal My Level Up ontwikkeld (www.mylevelup.nl – specifiek voor mobiele applicaties).

My Level Up is dé interventie van Jan Arends waarin we jeugdigen met problemen begeleiden via een app met spelelement ondersteund met face-to-face begeleiding om te zorgen dat zij gedrag laten zien dat past bij hun leeftijd. We betrekken de omgeving van de het kind / de jongere bij de interventie, omdat de jeugdige in hoge mate door zijn omgeving wordt beïnvloed.

De interventie My Level Up is qua proces gebaseerd op het gedragsveranderingsmodel van Prochaska en DiClemente, waardoor de Jan Arendscoach kan aansluiten bij het stadium waarin de jeugdige zich bevindt. De jeugdige wordt begeleid bij zich bewust worden van de problematiek, bij het nemen van beslissingen en in het uitvoeren en volhouden van de ingezette verandering.

 

 

90% van onze cliënten beoordeelt onze begeleiding als goed tot zeer goed