Actueel

10
Oct

Cliënttevredenheidsonderzoek 2023

Ook dit jaar hebben wij een tevredenheidsonderzoek afgenomen onder onze cliënten en ex-cliënten. Over de uitkomsten zijn wij heel tevreden. Tegelijkertijd blijven we ook kritisch: we willen onze dienstverlening immers constant verbeteren, zodat we nog meer cliënten kunnen helpen hun leven op de rit te krijgen en te houden. Dat is waar wij voor staan.

Bekijk het...

Lees meer

31
Oct

MVI Green Deal

Jan Arends bevindt zich in een proces van verduurzaming. De directie en het management hebben het maatschappelijk verantwoord ondernemen en inkopen ( MVI) op de agenda staan, het geeft richting bij besluiten en er worden concrete acties uitgezet om te verduurzamen. 

Lees meer over MVI Green Deal - Jan Arends

Lees meer

4
May

Cliënttevredenheidsonderzoek september 2021

In september 2021 hebben wij een tevredenheidsonderzoek afgenomen onder onze cliënten en ex-cliënten. Over de uitkomst zijn wij heel tevreden. Tegelijkertijd blijven we ook kritisch: we willen onze dienstverlening immers constant verbeteren, zodat we nog meer cliënten kunnen helpen hun leven op de rit te krijgen en te houden. Dat is waar wij voor staan.

Bekijk het...

Lees meer

4
Mar

Verslag klachten 2021

Aantal klachten:             13

Meldingen                       1

Afgehandeld:                  11

Verslag

Het aantal klachten was opnieuw lager dan afgelopen jaar. Opvallend is dat het merendeel van de klachten – 9 – niet is ingediend door de cliënt zelf maar door ex partner, vader of moeder.  De klachten kamen veelal telefonisch binnen...

Lees meer

1
Apr

Jan Arends nieuwe zorgaanbieder van jeugdhulp in Goeree-Overflakkee

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft woensdag 31 maart 2021 het contract ondertekend met Jan Arends als nieuwe zorgaanbieder voor jeugdhulp. Na een zorgvuldig aanbestedingsproces kwam Jan Arends als aanbieder als beste naar voren. Vanaf 1 juli 2021 gaan we aan de slag voor kinderen, jongeren en gezinnen!

De overeenkomst werd getekend door directeuren Jochem van Doorn en Marcel Lekkerkerker...

Lees meer

1
May

Cliënttevredenheidsonderzoek maart 2020

In september 2020 hebben wij een tevredenheidsonderzoek afgenomen onder onze cliënten en ex-cliënten. Over de uitkomst zijn wij heel tevreden. Tegelijkertijd blijven we ook kritisch: we willen onze dienstverlening immers constant verbeteren, zodat we nog meer cliënten kunnen helpen hun leven op de rit te krijgen en te houden. Dat is waar wij voor staan.

Bekijk het...

Lees meer

14
Apr

Voorlichting aan de Raad voor de Kinderbescherming Friesland, Groningen en Drenthe.

 

In februari 2020 mocht ik een voorlichting verzorgen voor de Raad voor de Kinderbescherming Noord Nederland. De voorlichting was opgezet voor de raadsonderzoekers. Daar waar we normaliter voorlichting geven aan coördinatoren taakstraffen, hebben we ons nu gericht op het proces van advisering. De raadsonderzoekers geven namelijk het advies voor een So Cool af aan de OvJ.

De inzet was om een laagdrempelig gesprek met elkaar te voeren en met elkaar te sparren, mede omdat er bij de RvdK ook vele nieuwe medewerkers zijn. Op deze manier konden we nieuwe medewerkers meer kennis mee

geven en de So Cool bij de ervaren raadsonderzoekers weer warm houden.

Zowel in Leeuwarden als in Groningen was er een mooie opkomst. Er waren raadsonderzoekers, gedragsdeskundigen en coördinatoren. Bij toeval was ook de nieuwe directeur, mevrouw Elbers aanwezig.

Ondanks dat de raadsonderzoekers goed op de hoogte waren van de leerstraf, vonden ze het toch fijn om te horen dat de training echt één op één is en dat de training wordt verzorgd dichtbij de leefomgeving van de jongere. Ook vonden ze het goed om te horen dat de training op maat is en middels oplossingsgericht werken wordt gegeven. Het is een training met veel actie. Het is zowel belangrijk voor de raadsonderzoeker, de coördinatoren en de trainer dat er overlegd kan worden als er vragen zijn over een jongere die waarschijnlijk geschikt is voor de training. Daarbij vonden de medewerkers van de RvdK het ook fijn om een rechtstreeks lijntje met de So Cool trainer te hebben. Vanuit het sparren kwam ook naar voren dat je soms een jongere hebt die onder de contra-indicaties valt of waarvan het IQ bijvoorbeeld niet bekend is. Het is dan altijd goed om te overleggen met de coördinator taakstraffen en/of eventueel met een so cool trainer.

Al met al een geslaagde voorlichting en fijn om de gezichten van elkaar te zien. Korte lijntjes werken in mijn optiek nog altijd het beste!

Hetty Jelsma

So Cool trainer bij Jan Arends

Lees meer

6
Apr

Verhuizing locatie Breda (Volwassenen en Jeugd)

Per vandaag zijn onze begeleiders Volwassenen en Jeugd werkzaam vanaf een nieuwe locatie:

Jan Arends B.V.

Ceresstraat 1

4811 CA Breda

Verdieping 1, kantoor 106

Lees meer

17
Mar

Coronavirus: wat moet je doen als cliënt?

Alert

Het is belangrijk alert te zijn als het gaat om de verspreiding van het coronavirus. Als organisatie monitoren we dagelijks de ontwikkelingen en nemen we maatregelen wanneer gewenst of noodzakelijk. We volgen hierin de adviezen van het RIVM, het kabinet en/of de GGD.

Maatregelen en adviezen

De belangrijkste maatregelen die mensen kunnen nemen om...

Lees meer

3
Mar

Cliënttevredenheidsonderzoek september 2019

In september 2019 hebben wij een tevredenheidsonderzoek afgenomen onder onze cliënten en ex-cliënten. Over de uitkomst zijn wij heel tevreden. Tegelijkertijd blijven we ook kritisch: we willen onze dienstverlening immers constant verbeteren, zodat we nog meer cliënten kunnen helpen hun leven op de rit te krijgen en te houden. Dat is waar wij voor staan.

Bekijk het...

Lees meer

3
Mar

Buurtfeest bij Jan Arendshuis in Assen

Het Jan Arendshuis in Assen heeft eind december een klein feestje georganiseerd voor bewoners, familie, buurtbewoners, mensen van de gemeente en de wijkagent. Het doel van het feest was om elkaar wat beter te leren kennen tijdens een gezellige middag. De bewoners hebben alles in het werk gesteld om er een superfeest van te maken.

Zo hebben ze hun uiterste best gedaan met de...

Lees meer

90% van onze cliënten beoordeelt onze begeleiding als goed tot zeer goed