Meldcode Huiselijk geweld & Kindermishandeling

Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Het gaat hierbij om professionals als huisartsen, leerkrachten en medewerkers van jeugdhulpinstellingen. Sinds 1 juli 2013 zijn professionals verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Vanaf 1 januari 2019 is het verplicht om een afwegingskader op te nemen in deze meldcode. Jan Arends werkt volgens deze meldcode.

90% van onze cliƫnten beoordeelt onze begeleiding als goed tot zeer goed