JA@work Rotterdam 2018/19

De Gemeente Rotterdam heeft met de aanbesteding ‘Trajecten naar Werk voor Jongeren met een arbeidsbeperking’ Jan Arends gegund om jongeren te begeleiden en coachen zodat ze meer inzicht krijgen in hun toekomst, daardoor een beter beeld krijgen hoe ze dit kunnen bereiken en de eerste belangrijke stappen zetten naar hun uiteindelijke doel.

Om dit succesvol vorm te geven, combineren we methodieken en werkwijzen van zowel Jan Arends als onderaannemer Calder Werkt. Op deze manier brengen we de deskundigheid op het gebied van gedragsverandering bij een moeilijke doelgroep samen met de doelgerichte bemiddeling en het netwerk in de lokale arbeidsmarkt.

Het traject duurt 6 tot 9 maanden en heeft als doel dat jongeren van 16 tot en met 27 jaar uit gemeente Rotterdam doorstromen naar een Reguliere baan; een Garantiebaan; Nieuw Beschut Werk (NBW); of naar een ander passend vervolgtraject of Vervolgonderwijs.

Vanaf november komen de eerste aanmeldingen vanuit het Jongerenloket; het traject omvat 5 dagdelen per week in de ochtend en/of middag.

Na de intake samen met de jongerencoach wordt gestart met een intake/diagnosefase van ca. 4 weken. Hierna starten alle jongeren op een werkervaringsplaats 3 dagdelen per week.

De werkervaringsplek is voor iedere jongere dezelfde, de activiteiten die ze daar gaan doen, verschillen. In een carrousel kunnen jongeren zo kennismaken met verschillende activiteiten. Daarnaast krijgt de jongere  2 dagdelen training en begeleiding aangeboden door een ervaren trainer en is er individuele begeleiding op de werkplek door een jobcoach. 

De TOPsTraining biedt jongeren het gereedschap om hun plek in de samenleving terug te vinden en daarmee hun weg naar werk of school. Met  diverse opdrachten en oefeningen leert de jongere anders om te gaan met en te kijken naar probleemsituaties.  Met andere jongeren gaat hij aan de slag met een project. Centraal hierbij staan thema’s als: communicatie, samenwerken, besluiten nemen, onderhandelen, omgaan met autoriteit, competitie en omgaan met gevoelens als je benadeeld en tekort gedaan voelen.

Voor meer informatie, bel of mail gerust!

Tel: 088 270 1200

Mail: info@janarends.nl

90% van onze cliënten beoordeelt onze begeleiding als goed tot zeer goed