14
Apr

Voorlichting aan de Raad voor de Kinderbescherming Friesland, Groningen en Drenthe.

 

In februari 2020 mocht ik een voorlichting verzorgen voor de Raad voor de Kinderbescherming Noord Nederland. De voorlichting was opgezet voor de raadsonderzoekers. Daar waar we normaliter voorlichting geven aan coördinatoren taakstraffen, hebben we ons nu gericht op het proces van advisering. De raadsonderzoekers geven namelijk het advies voor een So Cool af aan de OvJ.

De inzet was om een laagdrempelig gesprek met elkaar te voeren en met elkaar te sparren, mede omdat er bij de RvdK ook vele nieuwe medewerkers zijn. Op deze manier konden we nieuwe medewerkers meer kennis meegeven en de So Cool bij de ervaren raadsonderzoekers weer warm houden.

Zowel in Leeuwarden als in Groningen was er een mooie opkomst. Er waren raadsonderzoekers, gedragsdeskundigen en coördinatoren. Bij toeval was ook de nieuwe directeur, mevrouw Elbers aanwezig.

Ondanks dat de raadsonderzoekers goed op de hoogte waren van de leerstraf, vonden ze het toch fijn om te horen dat de training echt één op één is en dat de training wordt verzorgd dichtbij de leefomgeving van de jongere. Ook vonden ze het goed om te horen dat de training op maat is en middels oplossingsgericht werken wordt gegeven. Het is een training met veel actie. Het is zowel belangrijk voor de raadsonderzoeker, de coördinatoren en de trainer dat er overlegd kan worden als er vragen zijn over een jongere die waarschijnlijk geschikt is voor de training. Daarbij vonden de medewerkers van de RvdK het ook fijn om een rechtstreeks lijntje met de So Cool trainer te hebben. Vanuit het sparren kwam ook naar voren dat je soms een jongere hebt die onder de contra-indicaties valt of waarvan het IQ bijvoorbeeld niet bekend is. Het is dan altijd goed om te overleggen met de coördinator taakstraffen en/of eventueel met een so cool trainer.

Al met al een geslaagde voorlichting en fijn om de gezichten van elkaar te zien. Korte lijntjes werken in mijn optiek nog altijd het beste!

Hetty Jelsma

So Cool trainer bij Jan Arends

terug naar overzicht

90% van onze cliënten beoordeelt onze begeleiding als goed tot zeer goed