Volwassenen

Jan Arends begeleidt sinds 2010 met succes een divers palet aan mensen vanuit de WMO. Mensen met enkelvoudige en meervoudige problematiek op het terrein van huisvesting, dagbesteding, financiën, huiselijke relaties, gezondheid en gedrag. Mensen met een psychische, psychiatrische en/of sociale beperking en/of LVB. Ook hebben we daarnaast cliënten met een forensische achtergrond en/of een verslavingsachtergrond. Kortom, een middelzware tot zware doelgroep waarbij regelmatig sprake is van een crisis: van dreigende dakloosheid tot psychotisch gedrag. Ook de culturele achtergrond van onze cliënten is zeer divers: van alle culturen, gezindten en achtergronden.

We bereiken onze cliënten door contacten met sociale wijkteams, door afspraken te maken bij de steunpunten en zo zichtbaar te zijn voor cliënten. Daarnaast participeren we veelal in het veiligheidshuis, hebben we intensieve contacten met reclassering, met woningbouw en met GGZ-instellingen. We bezoeken waar mogelijk cliënten thuis en anders altijd in de buurt van de cliënt.

Onze diensten

WLZ

Onafhankelijke clientondersteuning/ 
Clientvertrouwenspersoon

90% van onze cliënten beoordeelt onze begeleiding als goed tot zeer goed