Beschermd wonen

Jan Arends heeft 104 plekken verdeeld over 6 huizen voor beschermd wonen: in Groningen staan 2 huizen en in Assen en Tilburg staat 1 huis voor beschermd wonen. In Muntendam hebben we ook een huis voor beschermd wonen met daarbij 9 appartementen voor meer zelfstandig wonen. Als een cliënt in aanmerking wil komen voor een plek in een van onze huizen, dan heeft de cliënt een verwijzing nodig van bijvoorbeeld gemeente, behandelaar of reclassering.

Begeleidingsplan

Om in een Jan Arendshuis te kunnen wonen is het belangrijk dat de cliënt een hulpvraag heeft, dat hij of zij zichzelf doelen stelt en gemotiveerd is om hier aan te werken. Ook vinden we het belangrijk dat de cliënt een vorm van dagbesteding heeft of vindt. Daarnaast moet de cliënt bereid zijn om zich aan onze huisregels te houden en de afspraken na te komen die we specifiek met de cliënt maken. Doelen, regels, afspraken komen allemaal in het begeleidingsplan te staan. Als het plan duidelijk is en de cliënt is het er mee eens, dan kan hij of zij in het Jan Arendshuis terecht.

Woonbegeleiding

Er is 24 uur per dag begeleiding in de huizen. Het doel van de woonbegeleiding is dat de cliënt zelfstandiger wordt, met meer zelfvertrouwen durft te bewegen en dat hij of zij meedoet in de samenleving. Hier werkt de cliënt samen met de begeleider naartoe in een traject dat op de cliënt is afgestemd. De begeleiding sluit aan op de mogelijkheden van de cliënt om de eigen vaardigheden, talenten en kwaliteiten te kunnen gebruiken en vergroten.

Eigen kamer

Als bewoner van een Jan Arendshuis heeft de cliënt altijd een eigen kamer. Daarnaast maakt de cliënt samen met andere bewoners gebruik van een gemeenschappelijke woonkamer, keuken, badkamer en tuin of balkon. Alle bewoners willen hun leven graag anders vormgeven en krijgen hierbij ondersteuning vanuit Jan Arends.

Hoe lang kan je bij Jan Arends wonen?

Afhankelijk van je beschikking kan je tijdelijk (WMO / Forensisch) of langere tijd (WLZ) bij Jan Arends verblijven. Hoe je traject vorm krijgt leggen we vast in het begeleidingsplan. Redenen om het traject te beëindigen zijn het behalen van persoonlijke doelen gericht op zelfstandigheid, behoefte aan een andere woonvorm of zelfstandige huisvesting. In sommige gevallen beëindigen wij vanuit Jan Arends het traject. Dit gebeurt als iemand zich niet kan / wil houden aan de gestelde voorwaarden, afspraken en huisregels of als iemand grensoverschrijdend gedrag vertoont.

Bekijk hier het overzicht van alle vestigingen en hieronder voor onze Jan Arendshuizen.

Aanmelden

Om uzelf, een naaste of cliënt aan te melden voor een van onze beschermd woonvoorzieningen, kunt u contact opnemen met het bedrijfsbureau via 088 270 12 00. Zodra uw aanmelding hier is verwerkt wordt deze opgepakt door Voordeur Noord; het team dat gaat over intake en aanname. Er wordt naar gestreefd binnen 24 uur na aanmelding (op werkdagen) contact met u op te nemen.

Daarnaast kunt u uiteraard ook terecht bij het bedrijfsbureau voor meer informatie, we denken graag met u mee.

 

90% van onze cliënten beoordeelt onze begeleiding als goed tot zeer goed