Erkende Gedragsinterventies

In opdracht van de Raad voor de Kinderbescherming verzorgt Jan Arends de erkende gedragsinterventies van SoCool. Deze training is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud met een uitloop tot 23 jaar die zijn veroordeeld volgens het jeugdstrafrecht en bij wie risico op recidive aanwezig is.

So-Cool

So-Cool staat voor SOciaal COgnitieve Oplossingen Leren. So-Cool is een leerstraf gericht op licht verstandelijk beperkte (LVB) jongeren. Het doel van de training is om de jongeren meer zelfvertrouwen te geven als ook om ze probleemoplossende en sociale vaardigheden aan te leren. Er zijn veel doe-oefeningen, er wordt oplossingsgericht gewerkt en ouders worden actief bij de training betrokken. Voorbeelden van trainingsdoelen voor de jongere zijn: positief opkomen voor jezelf, je grenzen aangeven, zeggen wat je denkt, omgaan met je gevoel, praten met je ouders.

90% van onze cliƫnten beoordeelt onze begeleiding als goed tot zeer goed