Erkende Gedragsinterventies

In opdracht van de Raad voor de Kinderbescherming verzorgt Jan Arends de erkende gedragsinterventies SoCool en TACt. Deze trainingen zijn bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud met een uitloop tot 23 jaar die zijn veroordeeld volgens het jeugdstrafrecht en bij wie risico op recidive aanwezig is.

So-Cool

So-Cool staat voor SOciaal COgnitieve Oplossingen Leren. So-Cool is een leerstraf gericht op licht verstandelijk beperkte (LVB) jongeren. Het doel van de training is om de jongeren meer zelfvertrouwen te geven als ook om ze probleemoplossende en sociale vaardigheden aan te leren. Er zijn veel doe-oefeningen, er wordt oplossingsgericht gewerkt en ouders worden actief bij de training betrokken. Voorbeelden van trainingsdoelen voor de jongere zijn: positief opkomen voor jezelf, je grenzen aangeven, zeggen wat je denkt, omgaan met je gevoel, praten met je ouders.

TACt

De individuele training TACt leert de jongere hoe hij met boosheid en andere emoties om kan gaan. Hij oefent sociale vaardigheden om zich in moeilijke situaties te kunnen handhaven, zodat hij rustig blijft of kan voorkomen dat andere mensen boos op hem worden. De jongere leert eerst na te denken, voordat hij boos wordt, gaat slaan of brutaal wordt. Nadenken voordat hij iets doet. TACt is er in 2 varianten, regulier en plus. De plustraining is bedoeld voor LVB-jongeren.

90% van onze cliƫnten beoordeelt onze begeleiding als goed tot zeer goed