Trainingen

Jan Arends helpt jongeren om gewoon mee te draaien in de maatschappij. Als het gedrag van een jongere hem of haar in de weg zit om zelfredzaam te zijn, onzekerheid de overhand heeft, het de jongere maar niet lukt om die ene stap te zetten of hij of zij heeft een detentieverleden, dan kan hij bij ons terecht, ongeacht leeftijd, ongeacht achtergrond. Soms is het nodig te werken aan gedragsverandering. Om een doel te bereiken moet bijvoorbeeld een negatieve cirkel doorbroken worden of een jongere moet verantwoordelijkheid leren nemen voor zichzelf. Bij Jan Arends hebben we verschillende trainingen die de jeugdige kunnen helpen om zelfstandig in het leven te staan en verantwoorde keuzes te maken.

TOPs4JOBs

TOPs4JOBs is een (specialistisch) integraal aanbod van Jan Arends voor risicojongeren tot 27 jaar. Dit kunnen jongeren zijn met een licht verstandelijke beperking, een gedragsstoornis, detentieverleden of andere psychische/psychiatrische problematiek. Jongeren die geen werk kunnen vinden en binnen regulier onderwijs geen of slecht een plek kunnen vinden en/of uitgevallen zijn. Het programma van TOPs4JOBs is gericht op uitstroom naar school en/of werk. Het programma bestaat uit het uitvoeren van projecten en bezig zijn met een dagbesteding, waarbij de jongere om leert gaan met competitie, autoriteit, regels en sociale verwachtingen, terwijl hij tegelijkertijd zijn competenties vergroot. De interventie is ontwikkeld door Jan Arends in samenwerking met Peer van der Helm van de Hogeschool Leiden.

Rots en Water

Rots en Water is een psycho-fysieke training die zich richt op de ontwikkeling van sociale competenties, het voorkomen en aanpakken van pesten, weerbaarheid en seksueel geweld. Het uitgangspunt van de training is: Niet praten, maar doen! Ademhaling, lichaamshouding en oogcontact zijn elementen van non-verbale expressie die van grote invloed zijn op communicatie en sociale vaardigheden. Ook besteden we aandacht aan stemgebruik. Spel en fysieke oefening worden voortdurend afgewisseld door momenten van zelfreflectie, kringgesprek en gecompleteerd door het maken van verwerkingsopdrachten. Rots en Water kan zowel in groepsverband als individueel worden aangeboden.

90% van onze cliƫnten beoordeelt onze begeleiding als goed tot zeer goed