Wat de cliëntenraad doet

Medezeggenschap cliënten in de zorg in het kort

De cliënt of patiënt van een zorginstelling kan meepraten over het beleid van Jan Arends. Dit kan via de cliëntenraad.

Cliëntenraad zorginstelling

De cliëntenraad van Jan Arends  behartigt de gemeenschappelijke belangen van onze  cliënten. In de cliëntenraad zitten cliënten, maar ook vertegenwoordigers van het cliëntenbelang zoals familieleden van cliënten. De bestuurder van Jan Arends moet bij beslissingen rekening houden met het advies van de cliëntenraad.

Vacature voorzitter cliëntenraad

Klik hier voor de vacature.

Aanmelden voor cliëntenraad

Neem contact op met onze contactpersoon Linda Poelmann

90% van onze cliënten beoordeelt onze begeleiding als goed tot zeer goed