Klachten

Wij vinden het belangrijk dat de cliënt tevreden is over ons. Toch gaat er soms iets niet goed. de cliënt is het bijvoorbeeld niet eens met het begeleidingsplan. Of de cliënt vindt dat we onvoldoende naar hem of haar geluisterd hebben. Als zoiets gebeurt, dan horen we dat graag. Klik hier voor het huidige klachtenreglement.

Wat te doen:

  1. Bespreek het met de persoonlijk begeleider of Jan Arends Coach. Die zoekt met de cliënt naar een oplossing voor het probleem.
  2. Lukt dit niet, leg de klacht dan voor aan onze klachtencommissie. Het adres is: Jan Arends, t.a.v. de klachtencommissie, Postbus 2051, 6802 CB Arnhem, of mail naar info@janarends.nl o.v.v. klacht.
  3. Indien de klachtenprocedure van Jan Arends niet leidt tot een bevredigende oplossing, heeft de klager binnen twaalf maanden na het indienen van de klacht de mogelijkheid het ontstane geschil aanhangig te maken bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
90% van onze cliënten beoordeelt onze begeleiding als goed tot zeer goed