Jan Arends

Wij zijn Jan Arends. Vanaf 1 juli 2021 zijn wij binnen de jeugdhulpverlening actief op het eiland Goeree-Overflakkee. Jan Arends begeleidt en behandelt jeugdigen tot en met 18 jaar oud (met een uitloop naar 23 jaar binnen de verlengde jeugdwet). Onze jeugdcoaches zorgen voor ondersteuning van jeugdigen en hun opvoeders die hun houvast in het leven tijdelijk kwijt zijn. Wij bieden hulpverlening aan jeugdigen met én zonder verstandelijke beperking met diverse problemen, die de vaardigheden missen om de dingen te doen die bij hun leeftijd passen en over wie de ouders de controle kwijt zijn. Wij richten ons in onze aanpak primair op de sterke kanten van jeugdigen en het gezin, omdat het werken met de wel aanwezige hulpbronnen tot betere resultaten leidt, dan alleen werken met de geconstateerde tekorten en problemen. De jeugdcoaches van Jan Arends zijn er om hier samen met de jeugdige en het gezin een weg in te vinden, en de cliënt te helpen sterk genoeg te worden om weer op eigen benen te staan.

'' De állerbeste hulp bieden,
dat is wat ons drijft en verbindt'

Onze aanpak

Onze inspanningen zijn gericht op het stimuleren van de leeftijdsadequate ontwikkeling bij het kind en het vergroten van de eigen veerkracht en de zelfredzaamheid van zijn/haar opvoeders. De állerbeste hulp bieden, dat is wat ons drijft en verbindt: met onze cliënten, met elkaar én met en voor onze opdrachtgever. Effectieve jeugdhulp is hulp die ertoe leidt dat kinderen en jongeren zich zo goed mogelijk ontwikkelen, dat opvoeders beschikken over voldoende opvoedingsvaardigheden en dat opgroei- en opvoedproblemen afnemen. Aan deze doelen verbinden wij ons taakstellend. De volgende samenhangende kenmerken en uitgangspunten zijn de stevige bouwstenen van onze aanpak Jeugdhulp:

  • Op maat en efficiënt
  • Effectief en transparant
  • Integraal en samen
  • Modern en vernieuwend
90% van onze cliënten beoordeelt onze begeleiding als goed tot zeer goed

Nieuwsupdates

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft woensdag 31 maart 2021 het contract ondertekend met organisatie Jan Arends, de nieuwe zorgaanbieder voor jeugdhulp. Na een zorgvuldig aanbestedingsproces kwam deze aanbieder als beste naar voren. Vanaf 1 juli 2021 gaat Jan Arends aan de slag voor kinderen, jongeren en gezinnen.

Lees meer

Jan Arends voor jeugdhulp Goeree-Overflakkee

 

Onze netwerkpartners

 
         

Verzamelgebouw ‘De Flakkeesche Drukkerij’
Voorstraat 15
3241 EE Middelharnis